W jaki sposób skutecznie dochodzić swoich praw przed sądem, w przypadku popełnienia błędu przez lekarza prowadzącego?


Dużo ludzi twierdzi, że nie ma szans na wygraną w przypadku dopuszczenie się zaniedbań przez prowadzącego lekarza. Sądzą bowiem, że nie funkcjonuje takie pojęcie jak: odpowiedzialność karna lekarza. Ale na szczęście tacy ludzie są w błędzie. Bowiem każdy może dochodzić swych praw odpowiednim sądem w przypadku stwierdzenia popełnienia przestępstwa. Lekarskimi błędami najczęściej zajmuje się sąd lekarski prawnik przygotowuje odpowiedni akt oskarżenia. Na tego typu podstawie jest prowadzone dochodzenie, które ma określić jakiego typu przestępstwa bądź wykroczenia mógł się dopuścić podejrzany lekarz.

lekarze podczas operacji
Author: Phalinn Ooi
Source: http://www.flickr.com
Jest mnóstwo paragrafów i rodzajów wykroczeń. Każdy lekarz może przecież popełnić błąd diagnostyczny, czyli niepoprawnie rozpoznać stan pacjenta. W konsekwencji może powstać następny błąd terapeutyczny. Zła diagnoza może bowiem prowadzić do nienależytego leczenia. W takiej sytuacji stan pacjenta zamiast ulec poprawie może ulec wyraźnemu pogorszeniu. Lekarz może również popełnić błąd techniczny, a więc niewłaściwie zrobić operację bądź różne zabiegi.

To wszystko bada odpowiedni sąd lekarski prawnik (kancelaria częstochowa) (np Magdalena Gąsior) natomiast jest pośrednikiem pomiędzy poszkodowanym pacjentem a potężną instytucją. Dobrze jest wobec tego skorzystać z usług specjalisty, który idealnie orientuje się w prawnych przepisach i może tutaj > sklep skalnik.pl na tej podstawie odpowiednio pokierować sprawą. Zwykły człowiek z całą pewnością zgubi się wśród tak zawiłych przepisach. Nie należy jednakże rezygnować z dochodzenia swych praw. Niewątpliwie trzeba mieć ważny powód, żeby domagać się zadośćuczynienia od lekarza, który się dopuścił zaniedbania.Odpowiedzialność karna lekarza (http/) działa w sytuacji jednoznacznego stwierdzenia uchybień. Nie powinno się więc bezpodstawnie oskarżać lekarza, tylko na podstawie własnych negatywnych odczuć. Prawo także stoi po stronie lekarza. I jeśli działał on zgodnie z aktualnymi normami oraz w zgodzie ze swym stanem wiedzy a mimo to nie udało mu się uratować pacjenta, to z całą pewnością nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Jedynie w przypadku świadomego popełnienia błędu ewentualnie zaniechania lekarz może być ukarany.

Tags: prawo, zabiegi, Diagnoza, oskarżenia